Jak na to? FAQ

 

Nejjednodužší podklad je přesné zadání textu a fontu textu je Word dokument ( .doc ), přibližné umístění a přibližná velikost přání.. Pro jistotu uveďte i název fontu.

Nejlepší podklad pro přesné zadání je vektorová grafika s převedenými objekty (.pdf .cdr .ai .dxf ) , barevné hladiny , umístění a jasné představy :)

V případě použití obrázkových fontů (k výběru a stažení například na serveru www.dafont.com ), prosím i o zaslání všech použitých fontů.

Instalace fontu Windows7 - stáhněte vámi vybraný font, otevřete stažený soubor .zip například v programu WinRAR, v levém horním rohu okna je ikona instalovat.

Pro převod černobílého .jpg http://www.vectorization.org Výstupní formát volte .pf nebo .dxf

 

Vektor versus bmp, jpg atd

Vektorová grafika je jeden ze dvou základních způsobů reprezentace obrazových informací v počítačové grafice. Zatímco v rastrové grafice je celý obrázek popsán pomocí hodnot jednotlivých barevných bodů (pixelů) uspořádaných do pravoúhlé mřížky, vektorový obrázek je složen ze základních, přesně definovaných útvarů, jako jsou body, přímky, křivky a mnohoúhelníky.

Vektorová grafika má proti rastrové grafice některé výhody:

  • Je v ní možné libovolné zmenšování nebo zvětšování obrázku beze ztráty kvality (viz ukázka v úvodu článku).
  • Je možné pracovat s každým objektem v obrázku odděleně.
  • Výsledná paměťová náročnost obrázku je u jednolitých barevných obrázků menší, než při použití rastrového zápisu (Např. černé kolečko se zapíše jako kruh o daném poloměru vyplněný černou barvou - tedy 3 informace, zatímco u bitmapy by bylo zapotřebí definovat každý pixel zvlášť, přitom pořád dokola téměř stejnou informací - pixel barvy #FFFFFF o souřadnici [x,y], pixel barvy #FFFFFF o souřadnici [x+1,y], pixel barvy #FFFFFF o souřadnici [x+2,y]...atd.)

Nevýhody vektorové grafiky:

  • Oproti rastrové grafice zpravidla složitější pořízení obrázku. V rastrové grafice lze obrázek snadno pořídit pomocí fotoaparátu nebo skeneru.
  • Překročí-li složitost grafického objektu určitou mez, začne být vektorová grafika náročnější na operační paměť a procesor než grafika bitmapová.
  • Nehodí se na zápis složitých barevných ploch - například fotografie nebo hieroglyfy

 

 

3D pdf - nastavení prohlížeče Acrobat reader